Home

OrthoPraktijk Jeugd en Gedrag is een opvoedingspraktijk. De praktijk adviseert en ondersteunt in de preventie van opvoedingsproblemen en opvoedingsproblematiek.
Ondersteuning wordt gegeven aan ouders/verzorgers, kinderen, jongerengroep/klas, hulpverleners en docenten.
De praktijk richt zich op opvoeders met kinderen/jongeren en leerlingen in de leeftijd van 10-24 jaar. Bij deze leeftijdsgroep is meer sprake van opvoeding dan verzorging.

Opvoeders kunnen met vragen terecht over bijvoorbeeld: huis/klassenregels, thuiskomst tijden, aanpak jeugdige, aansturen klas, leiderschap in normen en waarden, hoe houd ik contact met ons kind of leerling, hoe ga ik met teruggetrokkenheid of agressie om, hoe uiting geven aan emoties, hoe blijven we op één lijn.
De manier van ondersteuning is afhankelijk van de ernst van de opvoedingsvraag. Deze is oplossingsgericht waarbij de sterke kanten worden opgezocht om herstel te bevorderen.